Юридичні послуги

ГРОШОВІ СУПЕРЕЧКИ

Якби всі контрагенти завжди належним чином виконували свої зобов’язання за договорами, господарські суди канули б у лету. На жаль, будь-який бізнесмен рано чи пізно стикається з тим, що його партнери не можуть належним чином розрахуватися відповідно до умов контракту. Борги контрагентів ростуть – бізнесмен зазнає збитків.Найбільш розумний вихід з ситуації,

РЕЄСТРАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ БІЗНЕСУ

Юридична компанія «МАКМІЛЛАН» надає ряд юридичних послуг, в тому числі і спрямованих на реєстрацію різних форм підприємницької діяльності та узаконення нерухомості. Відзначимо, що всі процедури, спрямовані на реєстрацію підприємств Києва, повинні здійснюватися в суворій відповідності з чинною законодавчою базою України. З цієї причини реєстрація СПД або підприємств в нашому місті

Абонентське обслуговування

Абонентське юридичне обслуговування все швидше набирає обертів. За статистикою вже понад 25% підприємств вважає за краще замовляти послуги аудиторів, бухгалтерів, податкових фахівців, системних адміністраторів і, звичайно ж, юристів, замість того, щоб утримувати їх у власному штаті. Вигода абонентського юридичного обслуговування Такий підхід до ведення бізнесу дозволяє істотно заощадити буквально на

ЖИТЛОВІ СУПЕРЕЧКИ

Житлові суперечки – одні з найскладніших в юридичній практиці. Такий стан речей пояснюється тим, що головний законодавчий акт, який регулює дану сферу, давним-давно застарів: Житловий кодекс Української РСР був прийнятий ще при Радянському Союзі аж в 1983 році. У зв’язку з цим суди при прийнятті рішень в основному керуються різними

ВИКОНАННЯ РІШЕННЬ СУДУ

Ті, хто стикався виконанням рішень суду, знають, що виграти суд – це лише півсправи. Друга половина справи – це отримати належне. Чому так складно виконати рішення суду? Виконання рішень суду в Україні покладено на державну виконавчу службу (ДВС), ефективність якої була поставлена ​​під сумнів вже більше 10 років тому. І

Автоюрист, адвокат по ДТП

Автоюрист, Юрист по ДТП в Києві

Безліч друкованих видань та інтернет ресурсів призводять найбільш необхідні на їхню думку юрист по ДТП Київ – поради як правильно вчинити при виникненні події. Такі поради, безумовно, гарні і використовуються лише в тому в житті ви, потрапивши вперше в ДТП, не пригадаєте ці поради. З цього ми хочемо порадити єдине:

АНТИКОЛЛЕКТОР

Якщо ви зіткнулися з проблемою взаємин з банком або колекторським агентством з питання повернення кредиту, то пропоную скористатися послугами юридичної компанії «МАКМІЛЛАН». Послуга Антиколлектор надається за наступними напрямками: ведення професійних переговорів з банком з питань реструктуризації кредиту, списання частини заборгованості, добровільної реалізації заставного майна;Розробка стратегій вирішення проблеми з кредитом, що

СТЯГНЕННЯ БОРГІВ

Якщо Ви бажаєте побачити професійний підхід до вирішення Вашої боргової проблеми – зверніться в юридичну компанію «МАКМІЛЛАН» Якщо Ви звернетеся до нас за допомогою: проведемо всебічну перевірку його майнового стану;забезпечимо проведення опису та арешту майна;за Вашим бажанням майно буде вилучено і передано Вам на відповідальне зберігання до реалізації;реалізуємо розшук і

Земельные споры

ЗЕМЕЛЬНІ СУПЕРЕЧКИ

Суперечки навколо землі виникають все частіше і частіше. Ймовірно, це пов’язано з тим, що люди починають поступово усвідомлювати, що реальна вартість земельної ділянки в десятки разів перевищує так звану «нормативну вартість», в яку її оцінило держава. Повний бардак, що твориться в земельних фонді, прямо відбивається на правах і інтересах українців.

Юрист по недвижимости

ЮРИСТ З НЕРУХОМОСТІ

Здавалося б, навіщо потрібен адвокат або досвідчений юрист з нерухомості в нотаріальній конторі, якщо там сидить ліцензований юрист з багатою практикою? Але це лише на перший погляд. Насправді супровід угод у нотаріуса – це дуже поширена практика. Вся справа в тому, що нотаріус лише запевняє викладену на папері волю сторін.

Услуги для ООО, ЧП

замена учредителя, директора компании;
регистрация нового юридического адреса компании;
перевод компании из одного района в другой в связи со сменой юридического адреса (снятие и регистрация в Пенсионном фонде, налоговой в связи со сменой юридического адреса);
увеличение и уменьшение уставного капитала компании.

Договора, документы

купля-продажа/поставка;
аренда;
комиссия, поручительство;
договора ВЕД;
договора о предоставлении услуг/работ;
договора в сфере интеллектуальной собственности (передача прав на торговые марки, лицензионные договора на использование прав на торговые марки, домены и т.п.);
уступка прав требования;
кредитные и депозитные договора;
договора о неразглашении конфиденциальной информации;
коллективные договора;
иные не стандартные и смешанные договора;
приказы и протоколы для предприятия;
внутренние положения и инструкции (об использовании персональных данных, о неразглашении конфиденциальной информации и т.п.).

Судебный процесс

консультации, разъяснения действующего законодательства;
представительство в суде (местные хозяйственные, административные, гражданские);
составление любых процессуальных документов (заявления, жалобы);
взыскание через суд дебиторской задолженности, начисление и взыскание штрафов и пени за просрочку исполнения обязательств. Защита прав клиента при необоснованном начислении штрафных санкций;
разрешение корпоративных споров в судебном порядке;
оспаривание результатов проверок контролирующих органов (налоговая служба, органы Пенсионного фонда, органы защиты прав потребителей и т.п.);
противодействие незаконным действиям правоохранительных органов (МВД, СБУ, ОБЭП, ОБОП, прокуратура)
защита прав интеллектуальной собственности в судебном порядке;
иные вопросы, требующие вмешательства юристов.

Контролирующие органы

подготовка ответов на запросы контролирующих/правоохранительных органов (налоговая, Пенсионный фонд, МВД, СБУ, ОБЭП, ОБОП );
непосредственное участие при проведении проверки (допуск/не допуск к проведению проверки, подготовка документов, анализ актов проверок перед подписанием руководителем);
оспаривание результатов проверок (акты, постановления);
юридическое сопровождение при вызове руководителя в органы для дачи пояснений;
подготовка документации предприятия (договора, первичная документация) перед проведением проверки.

Налоговые вопросы

начисление и уплата налогов в бюджет;
законодательство и бухгалтерский учет;
налогообложение заключенных сделок;
прогнозирование налоговых рисков;
налоговый учёт ВЭД;
оспаривание результатов налоговых проверок (акты, постановления);
подготовка ответов на запросы налоговых органов о предоставлении информации и/или документов.

Трудовые споры

консультации, юридические заключения в сфере труда;
подготовка внутренней документации по труду (должностные инструкции, положения о конфиденциальной информации, коллективные договора, договора о неразглашении коммерческой/конфиденциальной информации, положения о защите, использовании баз персональных данных и т.п.);
юридическое сопровождение при приеме и увольнении сотрудников, оформление документов;
юридическое сопровождение при проведении проверок;
подготовка судебных документов, представительство в суде по трудовым спорам;
регистрация баз персональных данных, разработка положений и приказов об использовании персональных данных;
ведение внутренней документации предприятия (приказы, протоколы и т.п.)

Интеллектуальные права (торговые марки)

юридические услуги по регистрации торговой марки (знака);
организация покупки/продажи торговой марки, договора передачи прав на ТМ;
лицензионные договора на использование торговой марки (знака), услуги регистрация договоров в Укрпатенте;
вопросы регистрации и передачи доменных имен в зоне UA, связанные вопросы.

Персональные данные

консультации, обучающие групповые разъяснения для сотрудников предприятия, организации (отдел кадров) по хранению и защите баз персональных данных;
подача заявления о регистрации баз персональных данных в соответствии с Законом Украины “О защите персональных данных”;
получение свидетельства;
подготовка приказов, протоколов, положений об обработке и защите персональных данных;
полный пакет документов для предприятий.

Легализация документов

подготовка договоров ВЭД;
проверка легальности иностранного контрагента, наличия документов, подтверждающих существования в стране пребывания, полномочий лица, представляющего иностранную компанию;
перевод, заверение документов, апостиль (договора, доверенности и т.п.).

Консультации

семейные споры, расторжение брака, раздел имущества, алименты, сопутствующие вопросы;
споры с банками, проблемные (валютные) кредиты, депозиты, банковские карты, иные вопросы, связанные с банками, коллекторами;
вопросы недвижимости, признание права собственности, раздел имущества, узаконение, оформление прав собственности, приватизация;
прописка, вопросы регистрации, выписки и прописки, выселения и вселения принудительно через суд;
ДТП, что делать, если произошло ДТП, последствия, возмещение морального и материального вреда при ДТП;
страховые компании, получение страхового возмещения;
страховые случаи, как получить страховое возмещение;
наследство, спорные вопросы, правильность вступления и оформления наследства;
штрафы полиции, вопросы возврата изъятых водительских удостоверений;
интеллектуальные права, торговые марки (знаки), регистрация, защита прав;
трудовые споры, вопросы незаконного увольнения, выплат, восстановления на работе и т.п.;
иные интересующие Вас вопросы.

Представительство в суде

гражданские дела (расторжение брака, раздел имущества, алименты, право собственности на недвижимость, кредитные дела, оспаривание ипотеки, залога, поручительства, исполнительной надписи нотариуса, выселение/вселение, наследство, трудовые споры, иные вопросы);
административные дела (штрафы контролирующих органов, споры с полицией, налоговой и т.п.);
хозяйственные дела (для физических лиц – предпринимателей), взыскание дебиторской задолженности, исполнительное производство и т.п.;
уголовные дела (представительство интересов потерпевшего, гражданского истца или ответчика о возмещении материального и морального вреда, услуги защитника в уголовном процессе);
представительство интересов в исполнительном производстве (ГИС).

Семейный адвокат

консультации по бракоразводным процессам;
представительство в суде;
расторжение брака через суд;
раздел имущества супругов в судебном порядке;
вопросы алиментов, их начисления, уплаты, взыскания задолженности за прошлый период, начисления пени за неуплату;
установление родственных связей через суд;
оспаривание/признание биологического отцовства (экспертиза);
иные вопросы.

Споры с банками

изучение документов и построение соответствующей модели вашего поведения с банком, коллекторами;
расторжение кредитных договоров с банком, прекращение начисления процентов и штрафов;
приостановка реализации залогового имущества до разбирательства в суде, вывод недвижимости с ипотеки, возможность продать недвижимость или остаться собственником;
снятие арестов на недвижимость;
отмена поручительства;
признание кредитных договоров, договоров поручительства недействительными;
значительное уменьшение суммы начисленных процентов, штрафных санкций;
уменьшение процентной ставки;
юридическое сопровождение при получении кредита, изучение договоров и условий кредитования, выявление скрытых условий, «подводных камней» при кредитовании.

Адвокат при ДТП

юридические консультации непосредственно после ДТП (как себя вести и что необходимо сделать в первую очередь);
возмещение через суд материального и морального вреда пострадавшему при ДТП;
заявление материального и морального вреда в рамках уголовного процесса;
споры со страховыми компаниями по выплате страхового возмещения;
участие в уголовном процессе на стороне потерпевшего или виновного в ДТП;
исполнительное производство по ДТП (взыскание возмещения, арест и розыск имущества должника).

Вопросы недвижимости

юридическое сопровождение сделок о переходе права собственности на недвижимость (купля-продажа, дарение и т.п.), вопросы ипотеки, поручительства (поручитель, имеющий в собственности недвижимость, его права и последствия заключения договора поручительства);
узаконение, приватизация недвижимости, защита прав собственников недвижимости (устранение препятствий в пользовании, владении, выписка лиц, не являющихся собственниками);
иски по признанию права собственности, выдел в натуре, определения порядка пользования имуществом;
вопросы унаследования недвижимого имущества;
право супругов на совместное и личное имущество при расторжении брака, раздела имущества.

Наследственные споры

консультации по вопросам наследства;
сбор и подготовка (оформление) документов для вступление в наследство;
установление родственных связей через суду для вступления в наследство;
оформление наследства на имущество, которое находится в долевой собственности, выдел в натуре имущества через суд;
восстановление срока для принятия наследства;
признание завещания недействительным;
иные вопросы.

Споры с полицией

консультации как правильно себя вести при остановке вашего транспортного средства инспектором полиции, как правильно заполнить постановление об административном нарушении;
отмена постановлений полиции о наложении штрафов и иных видов административного взыскания в судебном порядке;
возврат временно изъятых удостоверений водителя («в связи с наличием явным признаком алкогольного опьянения»).

Уголовные дела

адвоката в уголовном процессе в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, представителя потерпевшего, гражданского истца, защита прав свидетелей;
присутствие на допросах, очных ставках, (следственные действия);
обжалование постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела;
обжалование постановлений о возбуждении уголовного дела;
обжалование действий следователя;
ведение уголовного дела на всех стадиях, защита в суде, обжалование приговора суда в апелляционном и кассационном порядке.